คำถามฉุกคิด Powerful Questions

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 กันยายน 2562     1,553     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    คำถามฉุกคิด Powerful Questions

        การโค้ชมุ่งเน้นให้โค้ชชี่ค้นหาคำตอบและวิธีการไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นคำถามที่ทำให้โค้ชชี่ตอบได้ทั่วๆไป จะไม่สามารถช่วยโค้ชชี่ได้มากเท่าที่ควร เพราะการที่โค้ชชี่ตอบได้ทันทีนั้นเป็นเพราะความเข้าใจและเป็นวิธีการเดิมๆที่ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประจำ แต่คำถามที่ช่วยให้โค้ชชี่ฉุกคิดถึงวิธีการ ที่อาจจะไม่ได้คิดถึงมาก่อน แต่เป็นสิ่งที่โค้ชชี่มีอยู่ในตัวเอง (ศักยภาพ) แล้วนำสิ่งนั้นขึ้นมาพิจารณา ก็จะทำให้ได้วิธีการที่ดีมากกว่าวิธีการเดิมๆ

        ผมจัดลักษณะคำถามของตัวเองในการเป็นโค้ชไว้เป็นระดับเพื่อให้ตัวเองรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า สถานการณ์ไหนควรใช้คำถามระดับไหน เพื่อให้ดำเนินการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

        การใช้การถามในระดับต่างๆ ของโค้ช (ตัวผมเอง)
        คำถามพูดคุยทั่วไปสร้างความสัมพันธ์
        คำถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ขอคำตอบเบื้องต้น)
        คำถามกระตุ้นให้คิดบนประสบการณ์เดิม
        คำถามท้าทายความคิดที่ไม่แน่ใจผลลัพธ์
        คำถามทำให้ฉุกคิดแบบไม่เคยคิดมาก่อน
        คำถามฉุกคิดเชิงลึกในด้านตรงข้ามกับความเชื่อเดิม        การโค้ชที่ดีนั้นต้องให้ความสำคัญกับโค้ชชี่และเรื่องราวของโค้ชชี่พร้อมที่จะช่วยให้โค้ชชี่ออกจากจุดที่เป็นอยู่ (Comfort Zone) ไปสู่จุดที่ดีขึ้น (Success Zone) ด้วยความมั่นใจในศักยภาพ (Potential) ของตัวเอง ดังนั้นผมจึงใช้คำถามเรียงลำดับ จากการใช้คำถามพื้นๆ เพื่อให้โค้ชชี่เริ่มตอบคำถามแล้วใช้คำถามกระตุ้นให้คิดเพื่อจูงใจให้โค้ชชี่เริ่มเป็นตัวของตัวเอง และรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองคิดได้ เมื่อโค้ชชี่รู้สึกดีแล้วก็จะใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้โค้ชชี่คิดในเชิงลึกแบบที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน เพื่อทำให้ดึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆออกมา ด้วยตัวของเขาเองจะทำให้เขารู้สึกดีและโล่งอย่างน่าประหลาดใจ

        สรุปแล้วคือโค้ชชี่มีวิธีการของตัวเองเพียงแต่มีข้อจำกัดบางอย่างในการคิด ถ้าโค้ชช่วยให้คิดได้มากขึ้นโค้ชชี่ก็จะคิดได้ด้วยตัวเองครับ การจัดระดับคำถามที่ผมเล่าให้ฟังนี้ เป็นประสบการณ์ที่ผมใช้อยู่เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่มาตรฐานใดๆครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Powerful Questionsคำถามฉุกคิดทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น