ทักษะการโค้ชด้วยการฟังอย่างมีสติ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     1,332     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    ทักษะการโค้ชด้วยการฟังอย่างมีสติ

ผมเชื่อว่า ทักษะการโค้ชด้วยการฟังอย่างมีสติ (Mindfulness Listening) ตั้งใจฟังกับสิ่งที่โค้ชชี่พูด มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของการเป็นโค้ช ! 

ผมเริ่มฝึกฝนทักษะการฟังอย่างจริงๆ จัง จากการเรียน Life Coaching ของ Thailand Coaching Academy โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์ทุกท่าน ได้สอนผมในเรื่องทักษะการฟังเป็นอย่างมากครับ

วันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมได้รับจากสถาบัน แล้วนำมาฝึกฝนเรื่องการฟังของตัวเอง ต่อเนื่องมาตลอดคือ การฟังแยกแยะสิ่งที่โค้ชชี่พูดเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มเรื่องราวต่างๆ (Story) สิ่งที่จัดเป็นกลุ่มเรื่องราว คือ การพูดถึงบุคคลอื่น สถานการณ์อื่นๆ เป็นเรื่องราวทั่วๆไป เป็นการบอกเล่า พูดถึง อ้างอิง พาดพิงต่างๆ
2. กลุ่มที่เป็นสภาวะต่าง ๆ ของโค้ชชี่ (State) กลุ่มนี้จะเป็นประเภท การพูดถึงอารมณ์ ความรู้สึก ของโค้ชชี่เอง พูดถึงตัวเองกับเรื่องราวต่างๆ ความคิดเห็น ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์หรือบุคคลนั้นๆ
3. กลุ่มที่เป็นการปฏิบัติตัว (Strategy) ข้อความที่บ่งบอกถึงการกระทำ การปฏิบัติตัว ในอดีตกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่กล่าวถึงว่า เกิดการโต้ตอบหรือดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว

การฟังอย่างมีสติ (Mindfulness Listening)

หลังจากที่ผมมีสติในการแยกแยะสิ่งที่โค้ชชี่พูดแล้วจัดเป็นกลุ่มที่ได้ยินแล้ว ทำให้ผมเข้าใจความคิด ความรู้สึก (State) ของโค้ชชี่มากขึ้น เพราะ Life Coach จะช่วยให้โค้ชชี่ออกจากสภาวะที่เป็นลบ แล้วเปลี่ยนเป็นสภาวะที่เป็นบวกแทน กับสถานการณ์เดิมๆ เหตุการณ์เดิมๆ ด้วยมุมมองความคิดใหม่ ความรู้สึกใหม่ของโค้ชชี่ก็จะค่อยๆ ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นครับ

ทักษะการโค้ชด้วยการฟังอย่างมีสตินี้ช่วยผมฝึกฝนทักษะการฟังของตัวเองมากมายครับ

แสดงความคิดเห็น