ผู้จัดการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 มกราคม 2562     1,031     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้จัดการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการโค้ช

     ผมสอนหลักสูตร การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ด้วยแนวทางการสอนแบบ Training & Group Coaching (T&GC) เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้กระบวนการโค้ชและทักษะการโค้ชที่เป็นของตัวเองได้ทันทีหลังจากจบการฝึกอบรม ทำให้ผมมองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใน Class ระหว่างการสอนหลายครั้งที่ผ่านมา เพราะผมสอนหลักสูตรนี้มาหลายครั้งแล้วครับ

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ผู้จัดการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการโค้ช” ควรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และควรดำเนินการอย่างไร ผมขออนุญาตสรุปมาจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนดังนี้ครับ
การเริ่มต้นโค้ชในเรื่องการตั้งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
การผสมทักษะการโค้ชระหว่างการฝึกอบรมและให้ความรู้
การใช้กระบวนการโค้ชระหว่างติดตามผล
การโค้ชสะท้อนให้ทีมงานมองเห็นตัวเองตอนประเมินผลงงาน
การให้คำปรึกษาในเชิงโค้ชชิ่ง ไม่แนะนำโดยตรง     ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างการอบรมและหลังการอบรมว่า การเข้าใจหลักการโค้ช กระบวนการโค้ช และทักษะการโค้ชมากขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงานได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมาไม่ได้บริหารผลการปฏิบัติแต่เป็นการไปทำงานแทนทีมงานมากกว่า

สิ่งที่ผู้เรียนตั้งใจนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การโค้ชได้ดีขึ้นคือ
เลิกเป็นจอมบงการ (ผู้เรียนตอบเอง)
รับฟังทีมงานมากขึ้น ไม่รีบตัดสินใจแทน
การใช้คำถามของโค้ช กระตุ้นให้คิด แทนที่จะแนะนำโดยตรงทันที
การใช้คำถามเพื่อให้ทีมงานบอกแนวความคิดและวิธีการเอง
การจูงใจด้วยความรู้สึกที่ดี ไม่ใช้อารมณ์เชิงลบ
เชื่อมั่นในความสามารถของทีมงานและคอยช่วยเหลือไม่ทำแทน

     การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Coaching for High Performance) ช่วยทำให้ผู้จัดการสามารถผสมแนวทางการบริหารของตัวเองกับทีมงานดีขึ้น เพราะสามารถเข้าใจทีมงานและแยกแยะแนวทางการบริหารในฐานะโค้ชได้ดีขึ้น ลองนำแนวการโค้ชไปประยุกต์ใช้กันดูครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้จัดการการโค้ชทีมงาน

แสดงความคิดเห็น