แบบทดสอบ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base)
Peakpotential Academy By Entraining

http://www.peakpotential.in.th/about-valuebase.php?show=iname#iname

   แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า ( Value Base Assessment ) นี้ จัดทำขึ้น โดยใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน (Need) ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

จุดประสงค์ของแบบทดสอบ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทดสอบคุณค่าของตัวเอง แล้วส่งผลเป็นความถนัดด้านการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ตัวเองอีกรูปแบบหนึ่ง ผ่านชุดคำถามที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการค้นหา คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการทำงานของตัวเอง

หมายเหตุ : แบบทดสอบนี้ ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ยืนยันคุณลักษณะทั้งหมดของบุคคล เป็นเพียงเครื่องมือการประเมินตามที่ผู้ทำแบบทดสอบเลือกจากข้อมูลเท่านั้น


ทำแบบทดสอบ คลิ๊กที่นี่

มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 1079 คน


Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com