รวมหลักสูตรฝึกอบรม Advance หมวด General Softskill

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance-General Softskill

รายชื่อหลักสูตร Advance หมวด General Softskill
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำงานเป็นทีมเวิร์ค 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานภายใต้แรงกดดัน 2 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน