ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เอ็นเทรนนิ่ง www.entraining.net แหล่งรวมความรู้ และ หลักสูตร อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ในรูปแบบของ Group Coaching และ Adult Learning พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ด้วยประสบการการณ์ ด้านบริหาร การจัดการ และการเป็นที่ปรึกษาของวิทยากร ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ | โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638, E-mail : infoentraining@gmail.com, crmentraining@gmail.com


Course

Public Course
Adult Learning
หลักสูตร อบรม สัมมนา ถัดไป
 
1
 หลักสูตร ผู้จัดการยุคใหม่ - 1 ตุลาคม 2557
 New Generation Manager - อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผู้จัดการที่เติบโตมาจากผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน มีความรู้ความสามารถในงานเป็นอย่างมาก แต่มักมีความกังวลกับการบริหารทีมงานว่าจะทำให้ทีมงานยอมรับได้หรือไม่ สั่งงานแล้วไม่มีคนปฏิบัติตาม
8
 หลักสูตร ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - 8 ตุลาคม 2557
 Effective Time Management - อาจารย์ จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ใครสามารถ ที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน
15
 หลักสูตร เทคนิคการเจียระไน Gen Y - 15 ตุลาคม 2557
 Gen Y - อาจารย์ ภราดร จำนงเวช
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรประสบความสำคัญคือ “คน” ซึ่งก็หมายถึงบุคลากรภายในองค์กรนั้นเอง ปัจจุบันในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ทุกๆ องค์กร
สอบถามข้อมูลหลักสูตร
โทร : 0-2732-2345 , 0-2374-8638
 
In-house Course
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ
LEADERSHIP
อบรม สัมมนา Leadership within you อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Supervisory Skill อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Leadership for Manager อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา ผู้นำ 360 องศาขององค์กร อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
การโค้ชชิ่ง
COACHING
อบรม สัมมนา Coaching Skill อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Coaching&Mentoring อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Effective Teaching,Trainin&Coaching อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา To be good coach อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
งานขาย
SALES
อบรม สัมมนา Sale อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Strategic sale อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา win win negotiation อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเองอบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
  ความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป
  GENERAL SOLF SKILL
อบรม สัมมนา Attitude อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา 5Q อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Time managementอบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา NLPอบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
การบริหารและการพัฒนาและ
เพิ่มผลิตขององค์กร
MANAGEMENT & OD
อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา EffectiveDelegationTechnique อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Strategic Management Team อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ
THINKING SKILL
อบรม สัมมนา Strategic Thinking อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา ThinkLateral อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Thinking-Develop&Applied อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
งานบริการ
SERVICE
อบรม สัมมนา Servicemind อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา CustomerCare อบรม สัมมนา
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
 


วิทยากร

อัพเดทวิทยากรใหม่ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
     
โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน
สถาบันมีความยินดีที่จะเปิดรับวิทยากรที่มีความสนใจแนวทางการฝึกอบรม แบบ Group Coaching ของสถาบัน โดยจะดำเนินการถ่ายทอดและพัฒนาให้สามารถใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานของสถาบัน พร้อมรับใบรับรองเพื่อเป็นวิทยากรของสถาบัน รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
 
ชนิดของใบรับรองที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านโครงการของทางสถาบัน
Training Thailand Course Certified Group Coach (CCGC)
Training Thailand Associate Certified Group Coach (ACGC)
Training Thailand Professional Trainer Certification (PCGC)
 
อบรม สัมมนา
 
   
Group Coaching
โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรออนทัวร์
ข่าวด่วน!!
อาจารย์ปกรณ์และทีมงาน Entraining ยินดีถ่ายทอดเทคนิคการฝึกอบรมแบบ Group Coaching ให้กับวิทยากรภายใน กับ โครงการวิทยากรภายในองค์กรออนทัวร์ ให้กับ ชมรมบริหารงานบุคคล หรือ กลุ่มสมาชิกนิคมอุตสาหกรรม
7 coacher for 7 yearth
 
 
ภาพบรรยากาศงานอบรม
โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 5
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 4
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 3
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 2
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 1
   
Train The Traine
คู่มืออยากเริ่มต้นเป็นวิทยากรเชิญทางนี้ - โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คอลัมน์นี้ขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่ผมไปฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ ผมชอบชวนให้ผู้เข้าอบรมที่สนใจในหลักสูตรที่ผมสอนนำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานภายในต่อๆ ไป เพราะถ้าทุกคนได้ประโยชน์จากผมก็น่าจะนำไปถ่ายทอดต่อๆ กันไป ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวปฏิเสธว่า ยังไม่พร้อม, ทำไม่ได้หรอก, ไม่มีใครบอกให้ทำ เป็นต้น แต่หลายคนก็ขอ Copy Slide ของผมไป (แต่ไม่รู้ว่าเอาไปสอนหรือไม่?) ปัจจุบันนี้ผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาส Down load Slide Presentation ที่ผมใช้สอนจริงๆ อยู่ ได้ฟรีอยู่แล้ว เลยคิดว่าน่าจะถ่ายทอดให้คนที่ Download ของผมไปได้รู้วิธีการต่างๆ ที่ผมทำในฐานะวิทยากร ตั้งแต่ต้นจนเริ่มสอนได้จริงไปเลยดีกว่า ไม่ควรจะอยู่ที่ผมเพียงอย่างเดียว เราจะได้สร้างวิทยากรภายในให้เกิดขึ้นในองค์กรได้เยอะๆ จะได้พัฒนาบุคลากรได้ทั่วถึงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


services

อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
assessment
เส้นทางการเป็น โค้ช
โปรแกรมสร้างเส้นทาง
การเป็นโค้ชด้วยตัวเอง
โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ปฎิบัติงานและทดแทนตำแหน่งที่สูงขึ้นใน องค์กรเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจาก บุคลากรในวัย Gen X และ Gen Y จะมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง มาก การใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ จากผู้ จัดการย่อมไม่ทัน ดังนั้นใช้กระบวนการ สอนในรูปแบบใหม่ซึ่งเราเรียกว่า“การโค้ ชงาน (Coaching)” จะให้โค้ชชี่ (ทีม งาน) สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้ นำออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิผล ด้วย ความเต็มใจ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึก สอนด้วย
[Download Brochures]
 
เส้นทางการเป็น โค้ช
ก้าวสู่ปีที่ 7 กับ
สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
มาพร้อมกับบริการ ทั้ง 7 ด้าน ของทางสถาบัน
7 STRATEGIES
7 SERVICES
7 CATEGORIES
7 COACHING LEVELS
7 TYPES OF SLIDE
7 THINKS AND APPLIED
7 SELF DEVELOPMENT COURSES
[Download Brochures]
Learning Online
หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
อบรม สัมมนา
หลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
Coaching Skill
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถสั่งและสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
Learning Online Download สื่อการสอนได้ที่หน้าหลักสูตรเลยครับ
  - C-outline ของหลักสูตรนี้
  - Slide ของหลักสูตรนี้
  - ออกแบบโปรแกรมสอนงาน
  - เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
  - ตัวอย่างให้คำปรึกษา
  - กรณีศึกษา
Learning Online กลุ่มอื่นๆ
อบรม สัมมนา
Learning Online คลิปวีดีโอการให้แง่คิดดีๆ
learning online
การบริหารทีมขายและการคิดเชิงกลยุทธ์
More >>>
learning online
แก่นสำคัญของหลักสูตร
More >>>
learning online
การให้แง่คิดเรื่องต่างๆ
More >>>
learning online
ข้อคิดดีๆ จากหนังสือ
More >>>
learning online
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
More >>>
learning online
ตอบคำถามคาใจ...Style Coach
More >>>
 
 
 


กิจกรรม

 
ร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นชิงรางวัลกับ Entraining
อยรม สัมมนา
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่นี่
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา : กิจกรรม ครั้งที่6 | กิจกรรม ครั้งที่7 | กิจกรรม ครั้งที่8
 
 


knowledge

แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
   
สาระบทความ
เรื่องจิตวิญญาณของนักขาย
[อาจารย์ วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์]
เมื่อไรก็ตามที่คนเราถูกทักให้สังเกตสิ่งที่เราไม่เคยสนใจมาก่อน เราจะแปลกใจ ผมเองขับรถผ่านซอยนี้เป็นประจำ แต่ไม่เคยรู้ว่าในซอยมีร้านค้าขายข้าวแกงเล็กๆที่มีลูกค้ามาอุดหนุนอยู่ประจำ อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
สาระบทความหมวดการบริการ
เรื่องหลักใหญ่ใจความกับการทำงานบริการ
[อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย]
ในธุรกิจปัจจุบันนี้การแข่งขันสูงมาก ทั้งต้นทุน การบริหารจัดการ และความทันสมัย หากองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดเบื้องต้นเสมอกันหรือด้อยกว่าเล็กน้อย อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
สาระบทความหมวดเข็มทิศสุขภาพ
บทที่ 7 เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
[อาจารย์ นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง]
หลายๆ ครั้งที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นเพราะเราทำไม่ได้ ไม่ใช้เพราะเราไม่มีสมรรถภาพ แต่เป็นเพราะเป้าหมายมันผิดพลาดตั้งแต่แรก อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
ไพรัช
สาระบทความ
ร่วมเดินทางด้วยกัน ตอนที่ 18
[อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล]
เคยถามตนเองกันบ้างไหมครับว่า จริงๆแล้ว ตัวของเราเองนั้น มีขีดจำกัดและความสามารถกันแค่ไหน อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
 
แหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
   
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย | การออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย(Comfort Zone) ทำให้สำเร็จ
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
เราจะทำในสิ่งที่คุ้นเคย เพราะทำได้ง่ายและเรามีความเชี่ยวชาญ การทำงานก็เช่นเดียวกัน แต่เมื่อมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหลายคนก็ยังคงทำแบบที่เคยทำจึงมีคำพูดว่า “เสียพนักงานเก่งไป 1 คน แต่ได้หัวหน้าที่แย่มา 1 คน”อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
อบรม สัมมนา
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา | ไม่อยากเป็นผู้นำใคร อยากเป็นแค่ผู้ตาม
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
การเป็นหัวหน้า (ผู้นำ) ผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะเราจะได้มีโอกาสพัฒนาผู้อื่นให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น จริงๆแล้วการเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง เราสามารถเป็นผู้นำได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลแรกที่จะต้องนำเลยคือ ตัวเราเอง เมื่อไรที่เราอยากพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง ลองนำตัวเองก่อนว่าเราทำตามที่เรานำหรือไม่ อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน | พัฒนาจุดเด่นของตัวเองดีกว่ากังวลที่ข้อด้อย
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกพัฒนาที่ข้อด้อยของตัวเอง เพราะคิดว่ายังทำได้ไม่ดี ยิ่งพยายามพัฒนาข้อด้อยมากเท่าไหร่ อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
กรณีศึกษาหมวด | การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
กรณีศึกษาช่วยฝึกฝน วิธีการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เจออยู่บ่อยๆ เพราะในสภาวะที่เกิดขึ้นจริงเราอาจ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิด และความรู้สึกได้ทัน แต่ถ้าเป็นกรณีศึกษา ทำให้เรารอบครอบและความรู้สึกได้ทัน แต่ถ้าเป็นกรณีศึกษาทำให้เรารอบครอบที่จะคิด หากเราดำเนินการบ่อยๆ ก็จะทำให้เราเก่งเรื่องการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
 
 
hrd
HRD ZONE
[MORE]
hrd
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง
[MORE]
hrd
รวมคลิปวีดีโอให้แง่คิดกลุ่มต่างๆ
[MORE]
hrd
เกร็ดเล็กๆจากหนังสือ
[MORE]
hrd
ความรู้ส่งตรงถึงที่
[MORE]
 
hrd
พื้นที่ทบทวน
[MORE]
hrd
แบบฟอร์มต่างๆ
[MORE]
hrd
รวมการ์ดให้แง่คิด
[MORE]
hrd
คู่มือการฝึกฝนต่างๆ
[MORE]
hrd
รวมบทความต่างๆ
[MORE]
 
 


shop

คู่มือจิ๋ว
 
คุ่มือจิ๋ว
แพคเกจคู่มือจิ๋วเล่ม 1-7
1 ชุดประกอบด้วยคู่มือจิ๋วเล่ม 1-7 อย่างละ 1 เล่ม รวมทั้งหมด ชุดละ 7 เล่ม
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 1 ชุด 210 บาท
Package B 5 ชุด 1,050 บาท
Package C 10 ชุด 2,100 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 7
"คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 6
"คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
 
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 5
"สนุกกับตัวอักษร a-z ให้แง่คิดดีๆ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 4
"เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 3
"คู่มือพัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย งาย"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
 
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 2
"เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 1
"แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
 
 
 
หนังสือจากวิทยากรสถาบัน
 
คุ่มือจิ๋ว
มหัศจรรย์ พลังคิดบวก
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
ราคา 150 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
 
อบรม สัมมนา
   
 
 
อัพเดทข่าวสารกับเอ็นเทรนนิ่ง @โค้ชกัณมั้ย? | เข็มทิศสุขภาพ | อธิบายสไลด์ | ร่วมเดินทางด้วยกัน | บทความงานบริการ | พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย | เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
@โค้ชกัณมั้ย?
เรื่อง นักขายชั้นยอด
มีความสุขที่ได้ขาย
อาจารย์กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ทุกครั้งที่ถึงหน้าฝน อุปสรรคสำหรับนักขายเริ่มกลับมาอีกครั้ง อ่านต่อ
 
เข็มทิศสุขภาพ
เรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า
“SMART Goal”
นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
หลายๆ ครั้งที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นเพราะเราทำไม่ได้ ไม่ใช้ อ่านต่อ
 
ประสบการณ์แบ่งปันจาก FB
เรื่อง โค้ชชีวิตตัวเองดีกว่า !
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผมพัฒนาตัวเองด้านการโค้ชมานานมากแล้วโดยไม่รู้ตัว ในสมัยก่อนผมเรียกว่า การคุยกับตัวเอง (Self-Talk) บางครั้งก็รู้สึกดีขึ้น อ่านต่อ
 
 
บทความงานบริการ
เรื่อง หลักใหญ่ใจความกับการทำงานบริการ
อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
ในธุรกิจปัจจุบันนี้การแข่งขันสูงมาก ทั้งต้นทุน การบริหารจัดการ และความทันสมัย อ่านต่อ
 
การอธิบายสไลด์แนว T&GC
Slide ผลลัพธ์จากสิ่งที่เราสื่อสารออกไป
อาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์
สำหรับหลักสูตร "สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ" (Effective Communication & Connect) อ่านต่อ
 
เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
เรื่อง พัฒนาจุดเด่นของตัวเองดีกว่ากังวลที่ข้อด้อย
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและคนส่วนใหญ่ก็จะเลือก พัฒนาที่ข้อด้อยของตัวเอง อ่านต่อ
 
 
หลักสูตรใหม่ โดยอาจารย์ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร
หลักสูตร การสื่อสารระหว่างประเทศ
ในปัจจุบันหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีความจำเป็น อ่านต่อ
   
หลักสูตรอัพเดท โดยอาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดเก็บเอกสาร Group Coaching
การจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณมากและแยกรายละเอียดออกเป็นเรื่องนั้น จะต้องอาศัยระบบและเทคนิควิธี อ่านต่อ
   
อัพเดทโปรไฟล์วิทยากรของสถาบัน
อาจารย์ ศรีสมบูรณ์ จุลเสวก อบรม สัมมนา
ปริญญาโท ด้าน Executive. MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี BBA การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดูโปรไฟลล์
   
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล อบรม สัมมนา
ปริญญาโท ด้านการตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ทางด้านโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดูโปรไฟลล์
 
 
อบรม สัมมนา
 
Email :
Password :

 สมัครสมาชิก... FREE!!!
 ลืม Password
 
อบรม สัมมนา
 
หน้าหลัก
แนวความคิดการอบรมสัมมนาของเรา
ปฎิทินการอบรมสัมมนา 2557
แนะนำวิทยากร
ภาพการจัดอบรมสัมมนา
ติดต่อเรา
 
แหล่งรวมความรู้เกียวกับโค้ช
เว็บไซต์ส่วนตัว อ.ปกรณ์
เว็บไซต์ส่วนตัว อ.สุณิชชา
 
คำค้นหา
 
เอ็นเทรนนิ่งศูนย์ภาคตะวันตก อบรม สัมมนา
เอ็นเทรนนิ่งศูนย์ภาคเหนือ
 
ร่วมงานกับเรา EnTraining
 
ลิงค์แนะนำ : Smile4Work
LEARNING ONLINE
 
Online Assessment
 
เอกสารอธิบายการขอคือภาษี 200% กับกรมสรรพากร
หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
Public Course
In-house Training & Coaching Courses
โปรแกรมการอบรมแบบบูรณาการ
 
Operation Package
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
วีดีโอคลิปตัวอย่างงานอบรม-สัมมนา
 
รับสมัครวิทยากรของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน
โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร รุ่น 5
 
DOWNLOAD FREE
Register
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
HRD Zone
บทความที่อยากให้อ่าน
คลิปวีดีโอการให้แนวความคิด
ความรู้ทั่วไป
Mini Presentation
Mail List อ่านย้อนหลัง
 
แหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
พื้นที่ทบทวน
คู่มือการฝึกฝนต่างๆ
เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
เทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ อบรม สัมมนา
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 
 
 
Copyright @2014. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 แฟกซ์ : 0-2375-2347